[UEL-TCBC-2017] Tuyển sinh 03 chương trình đào tạo Cử nhân mới 

Thông cáo báo chí về việc Trường Đại học Kinh tế - Luật (ĐHQG TP.HCM) mở 03 chương trình đào tạo Cử nhân mới.